Povinné údaje

Roderik Hyrman

Sídlo: Vřesovická 429/7, 155 21 Praha 5 – Zličín

IČO: 40868095

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 17, č.j.: ŽIO-28/0564/15/Ze

Vznik oprávnění: 7. 12. 1992

V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace najdete na www.coi.cz