Realitní smlouvy a dokumenty

V Umíme reality vypracujeme kvalitně a na míru realitní smlouvy a dokumenty.

Cena za tyto služby je zahrnuta v provizi za zprostředkování.

Zprostředkovatelské smlouvy

Rezervační smlouvy

Smlouvy o smlouvě budoucí

Kupní smlouvy

Darovací smlouvy

Směnné smlouvy

Zástavní smlouvy

Smlouvy o úschově

Návrhy na vklad

Nájemní smlouvy

Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene)

Smlouvy o dílo

Předávací protokoly

Formuláře pro převod energií

a další...


Vypracování realitních smluv a dokumentů můžete objednat také samostaně.