Pronájem - rozsah služeb

 • Analýza situace a Vašich potřeb
 • Shromáždění a sepis údajů o předmětu nájmu
 • Prověření právního i faktického stavu předmětu nájmu
 • Průzkum trhu a stanovení reálného tržního nájemného
 • Sjednání podmínek spolupráce a sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • Obstarání výpisu z katastru nemovitostí
 • Obstarání a kontrola doplňující dokumentace
 • Vypracování efektivního marketingového plánu a nabídkové strategie
 • Příprava předmětu nájmu k prezentaci; zpracování grafických a textových podkladů pro inzerci
 • Objednání průkazu energetické náročnosti budovy*
 • Prezentace předmětu nájmu dle marketingového plánu
 • Aktivní vyhledávání zájemce
 • Organizace a zajištění prohlídek předmětu nájmu se zájemci
 • Vyjednávání se zájemci o podmínkách pronájmu
 • Posouzení důvěryhodnosti zájemce
 • Průběžné poskytování informací o průběhu realizace
 • Obstarání podkladů pro vypracování smluv
 • Bezplatné vypracování rezervační smlouvy
 • Bezplatné vypracování nájemní smlouvy
 • Organizace podpisu smluv včetně případného zajištění ověření podpisů
 • Osobní asistence při podpisu smluv
 • Předání předmětu nájmu včetně vypracování předávacího protokolu a odečtu měřidel

* Pokud dosud nebyl vypracován; hrazená služba dle dohody se zpracovatelem.