Prodej - rozsah služeb

 • Analýza situace a Vašich potřeb
 • Shromáždění a sepis údajů o nemovitostech
 • Prověření právního i faktického stavu nemovitostí
 • Průzkum trhu a stanovení reálné tržní ceny
 • Sjednání podmínek spolupráce a sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • Obstarání výpisu z katastru nemovitostí
 • Obstarání katastrální mapy
 • Obstarání a kontrola doplňující dokumentace
 • Vypracování efektivního marketingového plánu a prodejní strategie
 • Příprava nemovitostí k prezentaci; zpracování grafických a textových podkladů pro inzerci
 • Objednání průkazu energetické náročnosti budovy*
 • Prezentace nemovitostí dle marketingového plánu
 • Aktivní vyhledávání zájemce
 • Organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci
 • Vyjednávání se zájemci o podmínkách prodeje
 • Posouzení důvěryhodnosti zájemce
 • Posouzení bonity zájemce
 • Průběžné poskytování informací o průběhu realizace
 • Obstarání podkladů pro vypracování smluv
 • Bezplatné vypracování rezervační smlouvy
 • Bezplatné vypracování kupní smlouvy
 • Sjednání advokátní, notářské nebo bankovní úschovy kupní ceny**
 • Organizace podpisu smluvní dokumentace včetně zajištění ověření podpisů
 • Osobní asistence při podpisu smluv
 • Vypracování návrhu na vklad vlastnického práva včetně úhrady správního poplatku
 • Doručování smluv a návrhů na katastrální úřad
 • Průběžná kontrola průběhu řízení
 • Komunikace s katastrálním úřadem; zajištění případných doplnění návrhu
 • Doručení dokumentace schovateli k uvolnění kupní ceny z úschovy
 • Předání nemovitosti včetně vypracování předávacího protokolu a odečtu měřidel

Nad rámec výše uvedených úkonů dále zajišťuji

 • Geodetické práce, geometrické plány*
 • Zajištění financování ve spolupráci se zkušeným hypotečním makléřem - zdarma

* Pokud dosud nebyl vypracován; hrazená služba dle dohody se zpracovatelem.

** Odměnu schovatele hradím do výše 3.500 Kč.