Převod podílu - rozsah služeb

 • Analýza situace a Vašich potřeb
 • Shromáždění a sepis údajů o družstevním podílu a o družstevním bytu
 • Prověření právního i faktického stavu družstevního podílu i bytu
 • Průzkum trhu a stanovení reálné tržní ceny za převod
 • Sjednání podmínek spolupráce a sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • Obstarání výpisu z katastru nemovitostí (budova a pozemky ve vlastnictví družstva)
 • Obstarání katastrální mapy
 • Obstarání a kontrola doplňující dokumentace
 • Vypracování efektivního marketingového plánu a prodejní strategie
 • Příprava bytu k prezentaci; zpracování grafických a textových podkladů pro inzerci
 • Prezentace bytu dle marketingového plánu
 • Aktivní vyhledávání zájemce
 • Organizace a zajištění prohlídek bytu se zájemci
 • Vyjednávání se zájemci o podmínkách převodu
 • Posouzení důvěryhodnosti zájemce
 • Posouzení bonity zájemce
 • Průběžné poskytování informací o průběhu realizace
 • Obstarání podkladů pro vypracování smluv
 • Bezplatné vypracování rezervační smlouvy
 • Bezplatné vypracování smlouvy o převodu a souvisejících smluv
 • Sjednání advokátní, notářské nebo bankovní úschovy ceny za převod*
 • Organizace podpisu smluvní dokumentace včetně zajištění ověření podpisů
 • Osobní asistence při podpisu smluv
 • Komunikace s družstvem
 • Asistence při doručování smlouvy družstvu
 • Doručení dokumentace schovateli k uvolnění ceny za převod z úschovy
 • Předání bytu včetně vypracování předávacího protokolu a odečtu měřidel

* Odměnu schovatele hradím do výše 3.500 Kč.